Engineering

engineering by Encon

De engineeringafdeling stelt op basis van audits een oplossing voor op maat van uw bedrijf. Onze ingenieurs kunnen daarbij terugvallen op een erg brede ervaring en kennis over onderhouds- en verbruikskosten van de alternatieven. De nieuwe installatie zal daardoor een optimaal rendement (investerings-en onderhoudskosten/bespaarde energie) hebben.

Tegelijkertijd analyseren we hoe de nieuwe installatie precies gedimensioneerd wordt op uw behoeften. Dit gebeurt apart voor elk onderdeel van de installatie. Uit onze energieaudits blijkt immers dat de meeste installaties overgedimensioneerd zijn. Een precieze dimensionering reduceert echter rechtstreeks uw investeringskost én energieverbruik.

Eventuele risico’s van het project worden in deze fase geïdentificeerd en behandeld. Bovendien staat Encon in voor de werfopvolging: we voeren steeds de nodige technische controles uit op de werf, zodat de realisatie conform is met het gemaakte ontwerp. Enkel zo kan volgens ons het gewenste resultaat behaald worden.

De engineering wordt telkens uitgevoerd aan de hand van de volgende stappen:

  • Projectvoorbereiding/gegevensverzameling en samenstelling van een projectgroep
  • Uitvoering van een haalbaarheidsstudie en analyse van de mogelijke oplossingen
  • Conceptengineering die resulteert in een specifiek concept
  • Opmaak van een voorontwerp
  • Detailengineering die resulteert in een lastenboek
  • Tendering, aanschrijving van installateurs en gunning
  • Commissioning en uitvoering van werfopvolging
  • Voorlopige en definitieve oplevering

Qfor Kmo portefeuille