Audits

energiescan audits by Encon

Encon energiescan

Als ons eerste bezoek en analyse niet volstaat voor een goed besparingsvoorstel, stellen we een gedetailleerde energiescan voor. We gaan uw verbruikers in detail onderzoeken. Aan de hand van deze extra informatie stellen we vervolgens een betrouwbaar besparingsplan voor uw onderneming op.
Meer informatie over onze energiescan kan je hier vinden.

Grondige Energieaudit

Bent u een groter bedrijf, dan kiezen we meteen voor een grondige energieaudit. Deze geeft een zeer gedetailleerd inzicht in het energieverbruik en de energiekost van uw onderneming.

We inventariseren uw belangrijkste energieverbruikers (elektriciteit, aardgas, stookolie, productieprocessen en secundaire nutsvoorzieningen waaronder perslucht, verlichting, verwarming, koeling, ...) en detecteren de pijnpunten. We brengen uw energieverbruik in kaart om te komen tot een nauwkeurige energiebalans. Aan de hand hiervan brengen we de diverse energiebesparingen gedetailleerd in kaart.

Energetische audit productieproces

Bij een energetische audit analyseren we uw productieproces in functie van het ‘specifiek’ energieverbruik (verbruik per eenheid van het geproduceerd product).

Daarnaast brengt Encon de nullastverliezen, afvalstromen, belastingsgraad en energieverliezen in kaart. In functie van een oplossing onderzoeken we de zogenaamde BAT’s (best available techniques) in het productieproces.

Thema audits

Een energiescan of een grondige energieaudit kan aanleiding geven tot een thema-audit. Hiertoe rekenen we bijvoorbeeld relighting, optimalisatie van het persluchtnetwerk, analyse van de verwarmings- of koelinstallatie, het aanbrengen van aangepaste regelingen en de optimalisatie van de HVAC-installatie(s). We hanteren steeds een duidelijk proces:

  • We brengen alle verbruikers zorgvuldig in kaart.
  • We meten het effectieve verbruik van alle toestellen in de inventaris.
  • We onderzoeken welke besparingen mogelijk zijn, en welke investeringen dat met zich mee zou brengen.
  • Dit alles resulteert in een kosten-batenanalyse en in een rapport met een duidelijk overzicht van de resultaten.

Permanente energiemonitoring

Een permanente energiemonitoring zorgt ervoor dat gedane investeringen gegarandeerd en te controleren blijven in het systeem. Meer nog, ze zal nieuwe verbruikers of sluipverlies detecteren. Zo kunnen we uw investeringen rendabel houden, en snel ingrijpen indien nieuwe problemen zich aandienen.

Qfor Kmo portefeuille