Zonne-energie

zonne-energie by Encon
Heeft u meerdere offertes van diverse leveranciers en u kan de verschillende oplossingen en leveranciers niet vergelijken?
Bent u zeker dat alle risico’s over een periode van 20 jaar zijn ingedekt? Heeft u de nodige garanties over een periode van 20 jaar? Bent u zeker dat u een correcte prijs en opbrengst hebt voor uw investering in zonne-energie?

Encon helpt u met deze vragen door een zeer specifieke projectbegeleiding. In een eerste fase wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het analyseren van mogelijke varianten en om uw PV-project te realiseren. Van de verschillende variantes wordt een kosten/baten analyse uitgevoerd, die het mogelijk maakt u een keuze te maken. Vervolgens wordt de netstudie en stabiliteitsstudie uitgevoerd. Het ontwerp van uw keuze resulteert in een zeer specifiek lastenboek dat wordt uitgestuurd naar verschillende installateurs van zonnepanelen.

Bij een analyse van een PV-leverancier worden meer dan 250 parameters met elkaar vergeleken. Op basis van ervaring en simulatieprogramma's kan Encon de opbrengsten en prestaties tussen de verschillende leveranciers simuleren. Met een duidelijk overzicht van de investeringskosten, opbrengsten en de analyse van de technische/administratie bepalingen helpt Encon u een goede beslissing te nemen voor het installeren van een kwalitatief PV-systeem met een hoge opbrengst en garantie over de levensduur van de PV-installatie.

Nadat de klant een keuze heeft gemaakt voor een oplossing, volgt Encon het project verder op zodat de installatie conform het lastenboek wordt geinstalleerd. In overleg met de klant wordt bepaald of de installatie verder dient opgevolgd te worden aan de hand van een energieonitoringssysteem. Op deze manier wordt de installatie continu gemonitord en opgevolgd door Encon om een maximale opbrengst van de PV-installatie te bereiken.

PV-monitoring

Bij een jaarlijkse monitoring, worden de opbrengsten opgevolgd en gemonitord. Door de jarenlange ervaring met monitoringssystemen heeft Encon een uitgebreide kennis mbt monitoring van elektriciteitsgegevens.
Aan de hand van deze gegevens wordt getracht om het PV-project te optimaliseren en zo de jaarlijkse opbrengst van het PV-project te verhogen.

Qfor Kmo portefeuille