EBO

De energiebeleidsovereenkomst. Is uw bedrijf er klaar voor? Met Encon alvast wel.

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe energiebeleidsovereenkomst voor energie-intensieve bedrijven (>0,1 PJ primair energieverbruik per jaar) in werking. Het is de opvolger van de audit- en benchmarkconvenanten.

Waarom deelnemen?

Deelnemen aan de energiebeleidsovereenkomst is niet verplicht. Toch zijn er 7 goede redenen waarom de meeste energie-intensieve bedrijven vrijwillig een energiebeleidsovereenkomst afsluiten:

 • Kostenbesparing door verhoogde energie-efficiëntie;
 • Accijnsverlaging gas;
 • Degressiviteit federale bijlage en offshore toeslag elektriciteit;
 • Vrijstelling onroerende voorheffing;
 • Subsidies zoals ecologiepremie plus en strategische ecologiesteun kunnen toegepast worden;
 • Geen verdere verplichting door de overheid inzake energie-efficiëntie;
 • Vrijstelling voor vierjaarlijkse uitvoering energieplan Vlarem (afdeling 4.9.1).

Deze laatste vrijstelling verdient wat extra aandacht. Energie-intensieve bedrijven moeten volgens Vlarem in ieder geval om de 4 jaar een energieplan opstellen en de rendabele maatregelen binnen de 3 jaar uit te voeren. Het is in vergelijking daarom nog maar een kleine extra moeite om een energieplan op te stellen volgens de regels van de EBO (energiebeleidsovereenkomst). De 6 andere voordelen komen er in dat geval gewoon bovenop.

Snel handelen is de boodschap

De regelgeving rond de energiebeleidsovereenkomst wordt op 1 januari 2015 van kracht. Toch kunnen bedrijven zich nu reeds inschrijven voor de EBO en kunnen ze ook reeds hun energiedeskundige laten  aanvaarden door het verificatiebureau. En daar is een goede reden voor. De deadlines zijn immers vrij kort.

Uw deadlines

 • 1 januari 2015 - inwerkingtreding EBO
 • 1 mei 2015 - energiedeskundige aanvaard (4 maanden na inwerkingtreding EBO)
 • 30 juni 2015 - studie voor WKK en warmte koude-net (zie verder)
 • 1 februari 2016 - energieplan goedgekeurd (9 maanden na aanvaarding energiedeskundige)

Belangrijke wijzigingen

Alhoewel de doelstelling en het algemene opzet van de EBO niet zo sterk verschillen van de audit- en benchmarkconvenanten, zijn er toch een aantal belangrijke nieuwe regels:

 • In het energieplan moet er, meer dan in een audit- en benchmarkconvenant, aandacht gaan naar het (specifiek) energieverbruik van de vestiging en procesinstallaties;
 • Meer aandacht naar meetcampagnes;
 • Samenwerking tussen interne en externe energiedeskundigen;
 • Verbredingsthema’s:
  • Een verplicht haalbaarheidsonderzoek Warmtekrachtkoppeling (WKK);
  • Een verplicht haalbaarheidsonderzoek warmte-koude-netten;
  • Het behalen van een ISO 50.001
  • OF Energiebeheersmaatregelen inzake bewustmaking, engagement en sensibilisering rond efficiënt energiegebruik.

Bedrijven die reeds een onderzoek hebben uitgevoerd naar de haalbaarheid van een WKK of een warmte-koude-net kunnen een vrijstelling krijgen voor deze onderdelen.

Qfor Kmo portefeuille